ČJ:  Opakování: Hláska a písmeno O, o.

       Nové učivo: Vyvození hlásky, písmene S, s.  Vyhledávání, čtení písmen.

       Počet slabik ve slovech (vytleskávání).

PS (psaní): Cviky k uvolnění paže, zápěstí.

M  : Určování počtu 1, 2, 3, 4. Počítání do 4.  Tvoření souborů o daném počtu

       prvků. Dopočítávání do 3.

Prv: Jsem školák: naše třída o přestávce a v hodinách. Práce a odpočinek.

       Pracovní návyky.

 

Každé úterý budeme mít 5 vyučovacích hodin = do 12.15 hod.

V ostatních dnech končíme v 11.20 hod.

Náboženství začíná 17. září, bude bývat každý čtvrtek od 11.30 do 12.15 hod.

Připomínám: třídní schůzka ve středu 9. září v 15.30 hod. v naší třídě.