V matematice budou děti potřebovat následující sešity a pomůcky:

M – 523 (3x)

– 440 (velký nelinkovaný 1x) + lenoch

Do geometrie potřebují tužku č. 2, 3(perfektně zastrouhané), pravítko min. 20 cm dlouhé, trojúhelník s ryskou, v sešitě lenoch s širšími řádky. Geometrie bude každý pátek.