Ve VV budeme vyrábět výkres do soutěže Svět techniky očima dětí
Přines: barvy, štětce, fixy, lepidlo, nůžky , popř. fotky ze světa techniky (koláž)
Výuka bude ve školním roce 2015 – 2016 probíhat v bloku bez přestávky – vyučování končí ve 14,15 hod.