Děti si zítra budou hrát na reportéry, pracují ve dvojicích nebo trojicích, mají za úkol zjistit informace o spolužákovi, jak a kde trávil prázdniny. Mohou použít fotky, nahrát si rozhovor nebo výsledek zpracují běžnou formou jako vyprávění s obrázky.