Ve dnech 2. 9. – 4. 9. 2015 bude vyučování ukončeno ve 12.15 hod.