Děti z MŠ, které nastupují od září do 1. třídy budou automaticky přeřazeny ke stravování v ZŠ – jedná se o strávníky, kteří mají bezhotovostní platbu. Pokud se vaše dítě ve škole nebude stravovat, musíte jej sami odhlásit u vedoucí školní jídelny. Noví strávníci si dohodnou platbu (hotově nebo svolením k inkasu) s vedoucí ŠJ.

1. 9. (první školní den) pro děti nevaříme. Pokud bude vaše dítě již 1. den v družině a budete chtít oběd, je možno tento den nahlásit a zaplatit v hotovosti (platí i pro bezhotovostní plátce). Tento oběd musí být nahlášen a zaplacen do 31. 8. do 9.00 hod.

1. školní den si noví strávníci zakoupí čip ke stravování (84,- Kč) u vedoucí ŠJ.

Úplata za školní družinu se platí ve stejném termínu jako stravné. Pokud máte Svolení k inkasu, jsou obě platby strženy z vašeho účtu (limit, který jste měli nastaven v MŠ je dostačující pro stravné i družinu).

Termíny placení v hotovosti jsou zveřejněny na web stránkách školy a nástěnce u školní jídelny.

Případné dotazy můžete volat na tel. 558 697 635, 602 251 474.