Letošní školní rok byl slavnostně zakončen 26. června na školní zahradě, kde se shromáždili všichni žáci základní školy, členové pedagogického sboru a správní zaměstnanci.

Hodnocení právě uplynulého školního roku se ujala paní ředitelka, která také ocenila nejlepší žáky školy „Pochvalou ředitelky školy“ a věcnou odměnou.

Pochvalu ŘEDITELKY ŠKOLY získali …

Na závěr se jménem všech přítomných rozloučila s žáky deváté třídy, kterým ti nejmladší mezi žáky školy – prvňáčci – předali malý upomínkvý předmět. Poté bylo slavnostní shromáždění ukončeno.

Žáci 1. – 8. ročníku se přesunuli do svých tříd, kde třídní učitelé zhodnotili uplynulý školní rok a rozdali  vysvědčení. Žáci 9. třídy odešli pod vedením své třídní učitelky  do obřadní síně obecního úřadu, kde na ně čekal pan starosta a společně s vedením školy slavnostně ukončili povinnou školní docházku. Videozáznam zde …