Žáci naší školy nasbírali 76 kg plastových víček. Výtěžek za víčka 456 Kč byl věnován ve prospěch Lukáška Jendrulka na jeho rehabilitaci v lázních Klimkovice.

Rodiče Lukáška děkují žákům za krásnou sbírku plastových víček. Děkují také všem rodičům a zaměstnancům ZŠ, kteří sbírku umožnili.

                                                                                                                                                                                                                                                  Mgr. Z. Senčíková