Od září 2015 se mění výše úplaty za předškolní vzdělávání na 360,- Kč/měsíc (dosud 330,- Kč)

a v ZŠ úplata za školní družinu 120,-/měsíc (dosud 100,-).

Upravte si limit Svolení k inkasu,aby v září proběhla vaše platba v pořádku.

LIMIT NA DÍTĚ V MŠ                                      V ZŠ

stravné  850,-                                            stravné 560,-

úplata    360,-                                            družina 120,-

_________________________________________

celkem 1 210,- Kč                                                      680,-Kč