Dnešní hodinu přírodopisu měli žáci za úkol zopakovat si probranou látku z hodin na školní zahradě.

Byli rozděleni do skupin po 2-3 žácích.

Jako pomůcky dostali: kapesní atlasy rostlin, drobných živočichů, stromů a keřů. Úkolem bylo vyhledat minimálně 10 rostlin a určit jejich celý název (s pomocí atlasu), najít drobný hmyz (zařadit a charakterizovat), poznat keře a stromy okolo naší školy. Za splněné úkoly dostávali body a na závěr hodiny jsme společně vše zhodnotili, řekli si zajímavosti či další poznatky..a samozřejmě byli všichni žáci ohodnoceni.

PS: Pracovali jste skvěle – tímto chválím 🙂

IMG_20150505_104636 IMG_20150505_104703 IMG_20150505_104728 IMG_20150505_104754 IMG_20150505_104805 IMG_20150505_104842 IMG_20150505_111002