Minulý týden se žáci 4. B účastnili projektu celého prvního stupně , který se týkal dopravních prostředků. Naše třída měla téma “ Zemědělská a lesní technika“. Během týdne jsme tvořili, lepili, malovali  a kreslili…….až jsme vytvořili a vyfocené přikládáme k nahlédnutí….