Žáci čtvrtého ročníku navštívili Valašské muzeum v přírodě, kde si vyzkoušeli techniku barvení plátna „MODROTISKEM“ – Modrotisk je technika tzv. negativního tisku, která spočívá ve vykrytí zvoleného vzoru speciální rezervážní směsí, která zabrání proniknutí barvy k textilu.

Díky tomuto programu se žáci seznámili s historií techniky modrotisku i se samotnou prací barvíře. V první části zhlédli videofilm a dozvěděli se tak vše potřebné o modrotisku. Nahlédli také do staré barvířské dílny, která je součástí stálé expozice Městečko pod Radhoštěm. V druhé části si prakticky vyzkoušeli tisk a malování rezerváží na plátno, které bude po obarvení předáno zpět svým autorům.

Vyzkoušení si této zajímavé techniky přináší mnoho radosti a zároveň „tajemna“ z očekávání výsledného a zcela originálního výrobku, který si pak každý může dotvořit dle vlastní fantazie….