23. 12. 2011 byla schválena vyhláška 463/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Byly navýšeny finanční limity na nákup potravin a protože i když jsme na nejnižší hranici těchto limitů, nesplňujeme nové požadavky u celodenního stravování. Protože tato vyhláška nabývá platnost 1. ledna 2012, museli jsme navýšit cenu stravného u celodenního stravování o 1,- Kč.

Stávající limity:                                                  Nové limity:                         U nás

Přesnidávka 4,50 – 7,00 Kč                         6,00 – 9,00 Kč                           6,- Kč

Oběd          11,00 – 20,00 Kč                      14,00 – 25,00 Kč                        14,- Kč

Svačina         4,50 – 7,00 Kč                          6,00 – 9,00 Kč                           5,- Kč

Na nápoje      2,00 – 4,00 Kč                         3,00 – 5,00 Kč                           3,- Kč

CELKEM NEJNIŽŠÍ HRANICE                               29,- Kč                             28,- Kč