Žáci, kteří si vybrali volitelný předmět Technická praktika pracují mimo jiné se systémem ROBOLAB, který umožňuje sestavování elektronických modelů a jejich ovládání počítačem. Sestavený robot zjišťuje data ze svého okolí  speciálními senzory. Ovládání modelů se může provádět v jednodušší verzi.  Nabízí také vlastní software k programování s ikonografickým programovacím jazykem.

Fotky