Dne 25.11.2014 proběhly volby do školské rady, volili se zástupci z řad zákonných zástupců žáků.

Voleb se zúčastnilo 48,7 % oprávněných voličů. Do školské rady byli po sečtení volebních lístků ( všechny odevzdané hlasovací lístky byly platné) zvoleni tito kandidáti:

  • Žáčková Vlasta

  • Chýlková Radka

Dne 25.11.2014 proběhly volby do školské rady, volili se zástupci z řad pedagogických pracovníků.

Volilo se z řady všech pedagogických pracovníků. O těchto kandidátech bylo hlasováno tajnou volbou (pro tajnou volbu se rozhodlo 17 přítomných pedagogů).

Do školské rady byly zvoleny :

  • Mgr. Zdenka Krpcová

  • Mgr. Eva Kvapilová