Naše škola se zapojila do celosvětové akce Hodina kódu. Tato aktivita podporuje dovednost, logiku a tvořivost při řešení problémů. Kdo má chuť, může svůj důvtip ověřit při řešení jednoduchých i složitějších úloh.