Žáci čtvrtého ročníku se zúčastnili výuky dopravní výchovy v  Příboře. Za asistence lektora si prošli teoretickou část zakončenou kontrolním testem a po přestávce si zkusili nabyté znalosti praktikovat na dopravním hřišti, kde se vystřídali v rolích cyklistů a chodců…. Na jaře 2015 proběhne druhá část této výuky, která bude zakončena testem s možností získat průkaz cyklisty.