Dne 6. listopadu se žáci 8. A třídy zúčastnili exkurze na SPŠei v Ostravě.

Celé dopoledne žáci zahájili seznámením s náplní dne. Každý dostal na uvítanou malý dárek (hrací kostky, zápisník, prupisku a jiné).

Následovalo rozdělení se do dvou skupin a zahájení „práce“.

První skupina žáků: s pomocí notebooků pracovala v prostředí grafického editoru (AutoCAD). Žáci si mohli navrhnout vlastní dům i s vybavením.

Druhá skupina žáků pracovala s moderní mikropájkou a sestavila si (z elektronických součástek) výrobek „světelná ruleta“. Každý z žáků si tento výrobek odnesl domů.

Žákům byla poskytnuta svačina, pití, oběd a také doprava – vše zdarma.

Děkuji všem žákům za vzornou reprezentaci školy.