Připomínám – zítra – ve čtvrtek – máte 1. hodinu místo matematiky  jazyk český.

Píšeme slíbenou krátkou  prověrku – téma – podstatná jména pomnožná a hromadná.

Dokončíme zkoušení mluvního cvičení – Charakteristika Gluma.

Začneme zkoumat, jak se  píší  velká  písmena ve složitějších názvech.