V úterý 7.10. v 10.00 hod. nás opět pobaví divadlo Smíšek, které přijede k nám do mateřské školy. Hned po pouti a krmáši se máme zase na co těšit. Vstupné budeme hradit z přípěvku na účet rady rodičů, který vybíráme každoročně ve výši, ktorou rodiče schválili na zářijové třídní schůzce. Pro tento rok je to 270 Kč na školní rok 2014/2015 na dítě.