Rada rodičů se i letos velmi aktivně zapojila do organizace a průběhu Dne obce. Skupina ochotných rodičů, zejména maminek, prodávala jídlo a pití pro všechny věkové kategorie. Zajišťovala také občerstvení pro dětské účinkující. I přes částečnou nepřízeň počasí se akce vydařila, protože Den obce navštívilo již tradičně mnoho lidí, a výtěžek z prodeje bude určen samozřejmě našim-vašim dětem. Děkujeme firmě HAST za sponzorský dar.

13_9_2014_Den obce_613_9_2014_Den obce_2 13_9_2014_Den obce_8 13_9_2014_Den obce_21 13_9_2014_Den obce_24 13_9_2014_Den obce_26 13_9_2014_Den obce_36 13_9_2014_Den obce_39 13_9_2014_Den obce_41 13_9_2014_Den obce_48 13_9_2014_Den obce_52 13_9_2014_Den obce_59 13_9_2014_Den obce_62 13_9_2014_Den obce_83 13_9_2014_Den obce_97 13_9_2014_Den obce_110 13_9_2014_Den obce_113 13_9_2014_Den obce_114 13_9_2014_Den obce_123 13_9_2014_Den obce_126 13_9_2014_Den obce_130 13_9_2014_Den obce_136 13_9_2014_Den obce_141 13_9_2014_Den obce_145 13_9_2014_Den obce_147