Ve čtvrtek 18.9.2014 v 15.00 hodin ve třídě

„Motýlků“ zveme všechny rodiče dětí MŠ na schůzku.

 

Program : 

 

  • zpráva rady rodičů o hospodaření za  minulý školní rok
  • schválení rodičovského příspěvku
  • volba zástupců jednotlivých tříd do rady rodičů
  • projednání organizačních záležitostí
  • dotazy rodičů

   

Těšíme se na Vaši účast!