27. červen byl posledním dnem školního roku 2013/2014 a žáci školy se  společně s učiteli shromáždili na školní zahradě, kde paní ředitelka shodnotila uplynulý školní rok a předala pochvaly a drobná ocenění těm žákům, kteří školu úspěšně reprezentovali v různých soutěžích.

Pochvaly ředitelky školy byly uděleny …

Žáci 9. tříd se rozloučili se svými učiteli a také se svými spolužáky. Poté nejmladší žáci základní školy popřáli svým nejstarším spolužákům mnoho štěstí a předali jim malou pozornost.

S přáním hezkých prázdnin se všichni rozešli do svých tříd, kde jednotliví třídní učitelé shodnotili práci žáků, rozdali jim vysvědčením  a  pochvaly.

Žáci 9. ročníku pak odešli  do areálu Fojtství, kde byli pozváni starostou obce k slavnostnímu zakončení školního roku a jejich povinné školní docházky.

Více fotografií je ke zhlédnutí ve fotogalerii.