11. června 2014 děti ŠD soutěžily na školní zahradě v Pětiboji. V kategorii 1. tříd zvítězila Julie Čajánková, na 2 . místě se umístil Václav Tkáč a na 3. místě Zita Křenková. V kategorii 2. tříd zvítězil Jonáš Skoták, 2. místo obsadil Jakub Pánek a 3. místo obsadili Matěj Kresta společně s Ivanou Wirthovou. V kategorii 3. tříd zvítězila Kristýna Tabachová společně s Danielem Smolkou, na 2. místě se umístil Jonáš Holub a na 3. místě Simona Kožuchová. V kategorii 4. – 5. tříd se na 1. místě umístil Adam Krpec, 2. místo obsadil Tomáš Kožuch a 3. místo Matěj Sobek. Všem blahopřejeme.