Žáci sedmého a osmého ročníku se zúčastnili exkurze připravené ve spolupráci s VOŠ, SOU a SOU Kopřivnice a zástupci firmy TATRA TRUCK a. s. Během programu byli seznámeni s historií firmy, dnešní činností a také s výrobky, které se vyvážejí do celého světa. Součástí exkurze bylo také seznámení s výše uvedenou školou – včetně prohlídky dílen, dalšími možnostmi studia a také s uplatněním se na trhu práce.

Z Kopřivnice jsme se přesunuli do Nošovic, kde proběhla prohlídka v HYUNDAI MMC. Zde se žáci mohli seznámit s technologií výroby automobilů přímo ve výrobních halách.