Ve třídě Motýlků se budeme seznamovat s tradici velikonočních svátků a připravovat na ně. Prosíme rodiče, aby podle svých možností děti oblékli do barev, podle kterých se nazývají jednotlivé dny v pašijovém týdnu.

Modré podělí , Žluté úterý, Škaredá středa ( podle vlastní fantazie), Zelený čtvrtek, Velký pátek ( den smutku).

Děkujeme.