V měsíci březnu proběhlo již druhé setkání budoucích prvnáčků a jejich rodičů.

Děti se seznámily s prostředím školy, zjistily, jaké to je sedět v lavicích a plnit úkoly a pozorně poslouchat paní učitelku.

Zopakovaly si , jak se správně drží tužka, jak před psaním uvolnit ruku, aby tolik nebolela.

Zjistily, zda zvládnou obtáhnout obrázek jedním tahem, zda umí převyprávět správně pohádku,

umí poskládat obrázek z geometrických tvarů a napočítat správný počet teček k zadanému úkolu.

Poslední setkání proběhne opět v pondělí 7. dubna.

Na všechny děti se moc těšíme.