V pátek 21. února 2014 se bude konat Maškarní karneval pro děti I. a II. oddělení školní družiny. Děti si přinesou masky, před vyučováním si je mohou uschovat ve ŠD. Skončíme ve 14.30 – 45 hod, aby děti stihly autobusy.