Dne 29.11.2011 v době od 7.30h do 17.00h proběhnou v budově základní školy volby do školské rady. Volit mohou přijít všichni rodiče žáků školy a vybírat se bude z kandidátní listiny, kterou obdržíte.