Dne 6. 2. 2014 proběhl ve 4 třídách  v době od 12. 00 hod. do 19. 00 hod. zápis předškoláků k povinné školní docházce, tedy do 1. třídy. Zápisu se zúčastnilo 61 dětí, zapsáno bylo 53 dětí. Budou otevřeny 2 první třídy.

O přijetí dětí bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu  dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě předáno, rodiče mohou ale požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy bude oznámeno:

–          zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole:

základní škola – dveře  hlavního vchodu do školy

mateřská škola – nástěnka u hlavního vchodu v budově MŠ

–          v aktualitách na webových stránkách školy www.skola.kozlovice.cz .

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na  14. 2. 2014.