Multikulturní workshop
„Od předsudků k rasismu“

Cílem workshopu je seznámit se s pojmem předsudek, uvědomit si svoje předsudky a předsudky ve společnosti. Zkusíme také společně odhalit komunikační bariéry a rizika, která na základě předsudků vznikají a která mohou ústit v rasismus.
Workshopy kladou důraz na interaktivnost, diskusi a pochopení problematiky skrze prožitkové aktivity. Více na www.spolecnekrozmanitosti.cz.

Prostřednictvím aktivit si žáci zodpoví tyto otázky:

  • Jak se cítí někdo, kdo je jiný?
  • Jsou všichni v jedné skupině stejní?
  • Odkud víme to, co víme?

Postřehy žáků…