V nových prostorách školní družiny dne 28. 11. 2013 se konala vernisáž fotografií z období posledních 5 let činnosti ŠD. Totiž uběhlo už 5 let, co si děti spokojeně hrají v nové herně a využívají ke svým činnostem ostatní prostory nové přístavby školy. Rodiče zároveň shlédli vystoupení svých dětí ve školní jídelně. Starší děti tančily, zpívaly a recitovaly. Na závěr naši nejmenší navodili vánoční atmosféru s pásmem vánočních koled. Děkujeme rodičům a prarodičům za hojnou účast.