Jak už sám název této akce prozrazuje, jednalo se o výstavu výtvarných prací a keramiky základních a uměleckých škol z okolí Lhotky s doprovodným programem v sobotu 29. října 2011 ve Lhotce. Také školní družina z Kozlovic zde vystavila výtvarné práce svých dětí a přispěla tanečním vystoupením.