Od nového školního roku tj. od září 2013 se zvyšuje úplata za předškolní vzdělávání z 300,- Kč na 330,- Kč, u dvojčat z 200,- na 220,- Kč.

Úplata za školní družinu z 80,- Kč na 100,- Kč.

Prosíme rodiče, kteří platí bezhotovostně, aby si navýšili limit ve své bance. V případě nedostatečného limitu nebude platba provedena.