Závěr sportovního roku již tradičně patří lehkoatletickým závodům v Brušperku. Ve čtyřech disciplínách – vytrvalostním běhu, hodu, skoku dalekém a sprintu – závodili zástupci šesti škol z povodí Ondřejnice. Naší školu reprezentovalo 38 sportovců, v úmorném počasí a silné konkurenci se jim podařilo získat celkové 4. místo.

Nejlepších individuálních výkonů dosáhli:

Jakub Dudek

vytrvalostní běh – 1. místo

skok – 2. místo

sprint – 3. místo

Vojtěch Krpec

hod – 2. místo

skok – 2. místo

sprint – 2. místo

Richard Blahut

sprint – 1. místo

vytrvalostní běh – 3. místo

Štěpánka Pustková

hod – 1. místo

Daniel Lokaj

vytrvalostní běh – 1. místo

František Škuta

hod – 1. místo

Martina Soliková

vytrvalostní běh – 2. místo

Petr Chocholatý

sprint – 2. místo

Radovan Tabach

vytrvalostní běh – 3. místo

Eva Horsáková

hod – 3. místo

Ondřej Blažek

hod – 3. místo

 

Všem žákům děkujeme za reprezentaci a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích.