V pondělí 17. června 2013 si žáci 9. ročníku připravili projektový den na téma Ochrana člověka za mimořádných situací. V malých skupinkách připravili 12 stanovišť s tématikou základy zdravotní výchovy, poskytování první pomoci, zásady bezpečného chování v silničním provozu, základní pravidla bezpečné jízdy na kole, prevence návykových látek a zásady chování člověka v mimořádných situacích.P5160353

Děti si prošly po třídách všechna témata, naslouchaly našim deváťákům, odpovídaly na otázky, plnily úkoly a vyzkoušely si některé praktické činnosti.

Žáci 9. tříd museli mladší spolužáky zaujmout svými ukázkami, odpovídat na jejich otázky a udržet kázeň, mnozí zjišťovali, že to skutečně není jednoduché.

Deváťáci se na svůj úkol připravovali opravdu svědomitě, a proto se celý projetový den povedl.