Deváťáci čtou svým mladším spolužákům

Žáci 9. ročníku si v hodinách českého jazyka a literatury připravili pro své mladší spolužáky  projektový den Čteme dětem.
Měli připravené ukázky z pohádek, zábavné úkoly a tajenky. Všem se společně strávené dopoledne nad pohádkovými knížkami líbilo.