Ve dnech 21. – 25. 3. proběhl ve škole projekt „Poselství křesťanských Velikonoc“, který byl realizován ve spolupráci s Katechetickým a pedagogickým centrem Ostrava, garantem projektu byla Mgr. Dana Malková.

1. – 3. třída:  „Velikonoční příběh a jeho poselství“  – žáci pomocí dialogu a jednoduché dramatizace slyšely a prožily, že se na jaře probouzí život. V těchto souvislostech přemýšlely nad radostnými i smutnými okamžiky v životě a byly tak uvedeny do vyprávění biblického příběhu smrti a vzkříšení Ježíše z Nazareta. V závěru děti pomocí dekoračního materiálu a přání „rozsvítily slunce“ jeden pro druhého.

4. – 6. třída:  „Izrael – země velikonočního příběhu“ – žáci byli v úvodu motivováni k pátrání po původu velikonočních svátků a pomocí powerpointové prezentace, komentáře a dialogu byly zapojeny do objevování historických informací, které se týkají Ježíše z Nazareta a které jsou obsahem slavení křesťanských Velikonoc. Rozlišovali historické skutečnosti od skutečností, které vyjadřují křesťanské poselství Velikonoc. Prostřednictvím fotografií mohly také nahlédnout do současné podoby míst, kde se biblický příběh odehrál. Poselství radosti křesťanských Velikonoc bylo v závěru posíleno hravou aktivitou.

7. – 9. třída. „Je něco silnější než smrt?“ – po krátké úvodní aktivitě si žáci ve společné práci s obrázkem a pracovním listem uvědomili vlastní životní situace, ve kterých se setkávají s násilím a bezmocí. V souvislosti s těmito životním situacemi uslyšely velikonoční příběh a krátké příběhy osobností, které udělaly v životě zkušenost s postojem lásky a nenásilí k obtížným životním situacím. Sami pro sebe si pak formulovali slova, která jsou pro ně povzbuzením v situaci, kterou vnímají jako těžkou. Slyšeli příklady povzbuzujících vět, ke kterým pak přidali své vlastní výpovědi.