Ve finále Elektrotechnické olympiády – celorepublikové vědomostní soutěže pro mládež, organizované katedrou telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze dosáhli žáci naší školy významného úspěchu.

Oba fináloví účastníci  zaslouží velké ocenění a uznání za svůj výkon, kdy museli po absolvování náročného vědomostního testu v kole prvním vypracovat prezentaci na vlastní zvolené téma a především následně svou práci obhájit před komisi tvořenou vědeckými pracovníky ČVUT v čele s předsedou prof. Ing. Dušan Magou, PhD.

P1010192

Po kolečku prezentaci došlo na nelehké zvídavé otázky poroty. Porota následně vybrala tři vítěze a naši soutěžící Ondřej Kocián z osmé třídy a Magda Závodná z deváté třídy – obstáli v nelehké konkurenci a ve finále celostátní soutěže se podělili o nádherné 4. – až 6. pořadí.

Výsledek je výzvou do let dalších, kdy se zájemci o přírodní a technické obory mohou pokusit výsledek ještě vylepšit. Závěrem je třeba připomenout, že soutěže se v této kategorii zúčastnilo přes 290 žáků.

Cílem elektrotechnické olympiády je popularizace výsledků vědy a výzkumu v oblasti techniky a podpora podvědomí o důležitosti studia technických oborů. Naše škola touto soutěží pokračuje v navázané spolupráci s ČVUT a katedrou telekomunikační techniky při podpoře a rozvoji talentů s technickým zaměřením.