V listopadu se uskuteční již sedmý ročník projektu Příběhy bezpráví – měsíc filmu na školách.  
V průběhu celého měsíce se na stovkách škol v celé republice budou konat filmové projekce a besedy s pamětníky, historiky a filmaři. Projektu organizuje  společnost Člověk v tísni v rámci programu Jeden svět na školách.
Téma pro letošní rok zní: „Emigrace a život v exilu“.
Naše škola si z nabídky 5 DVD vybrala  film Příběhy bezpráví – Za železnou oponou, které vzniklo ve spolupráci s ČT, obsahuje 5 krátkých filmů (Dráty, které zabíjely, Největší vítězství, Opona dokořán, Převaděčský chodník a Akce Kameny). 

Třináctiminutové snímky pocházejí ze sérií Příběhy železné opony a Tajné akce StB a vypovídají o krutosti i absurditě přísně střežené hranice komunistického Československa. Vybrané díly přibližují jak pokusy obyvatel Československa překonat železnou oponu a uprchnout na Západ, tak praktiky komunistického režimu, který se jim v tom snažil zabránit.