Připomínám: Fotografování žáků na bazéně. Fotografování proběhne na plaveckém bazéně v rámci plaveckého výcviku dne 25.5.2022. Cena za 4 kusy fotografií je 170 Kč. V případě zájmu, prosím, potvrďte vyplněním návratky a pošlete zpět do školy nejpozději v úterý 24.5. Návratka je vložena v malém deníčku. Děkuji.

Pokračuje výuka plavání – vždy ve středu + 1 x v pátek v termínech:  25.5., 1.6., 8.6., 15.6., 22.6., 24.6. (pátek) a 29.6. 2022. Výuka na bazéně začíná v 11.00 hod. Návrat cca kolem 13.00 hod. 

Ve čtvrtek 26.5. se děti zúčastní výukového pořadu Leonardo da Vinci  (Příběh jeho života a díla). Program bude probíhat v tělocvičně ZŠ. Cena 50 Kč.  Částka bude  stažena z online školní pokladny. Prosím o kontrolu účtu ŠOP, zda máte dostatek financí pro uskutečnění platby. Děkuji.

31.5. Kino ke Dni dětí – kinosál OÚ Kozlovice. Cena 50 Kč na žáka. 

Pátek 3.6.2022 Školní výlet na Hukvaldy. Předpokládaná cena výletu je 140 Kč. 

Český jazyk

Hláska a písmeno G,g- všechny 4 tvary.  Diktát probraných písmen i slov. Opakování a prohlubování čtenářských dovedností, správná intonace.  Čtení ve Slabikáři a čtecích listech.  Nově píšeme K, r, R.   Čtené psaní, opis, přepis i  autodiktát. Procvičování slov s dlouhými samohláskami. Opis krátkých vět.

Matematika

Sčítání a odčítání v oboru 0 – 15. Orientace na číselné ose, zobrazování čísel na ní. Rozklad a sklad čísel. Dopočítávání do daného počtu. Orientace v tabulce (řádek, sloupec).  Vybarvování podle osy souměrnosti. Orientace v čase, určování celých hodin a půlhodin.  Rozeznávání, pojmenování a vymodelování základních rovinných útvarů (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh) a jednoduchých těles, hledání jejich reprezentace v realitě. Opakování sčítání a odčítání v oboru 0 – 10.

Prvouka  ČAS – den, týden, orientace v čase, kalendář, datum. Procvičujeme roční období a měsíce v roce.

Cvičíme Plavání.  Běh na krátkou vzdálenost, hod kriketovým míčkem a skok do dálky. V případě příznivého počasí půjdeme v pondělí na atletickou dráhu, která se nachází na fotbalovém hřišti.

Přeji krásnou neděli.