15Led/20

Český jazyk

Procvičuj na pololetní prověrku 20. 1.: slovní druhy, podst.jména, příd. jména, zájmena ZDE, slovesa, obohacování slovní zásoby, rčení

12Pro/19

Český jazyk

Přines si na pátek 13.12. svoji knížku ke čtení – bude čtenářská dílna. Procvičuj přídavná jména  ZDE, zahraj si hru s přídavnými jmény ZDE.