Ke konci kalendářního roku 2019 zavítali do ZŠ a MŠ Kozlovice příslušníci Ministerstva obrany s projektem Příprava občanů k obraně státu, s názvem POKOS a společně s příslušníky 53. pluku průzkumu a elektronického boje z Opavy.

Během dopoledního projektového dne se žáci seznámili s řadou zajímavých přednášek, ukázkou vojenské techniky, počínaje nákladní Tatrou, mohli shlédnout Landrover nebo obrněné vozidlo Iveco. Rovněž velkým zážitkem byla ukázka z bojového vojenského systému MUSADO, které předvedli opavští instruktoři.

Další přínosnou aktivitou byla zdravověda a masírování srdce v rytmu hitu skupiny Bee Gees Stayin Alive-Zůstat naživu, kdy byla masáž prováděna v rytmu 100 stlačení hrudníku za minutu při dýchání z úst do úst.

Žáci také slyšeli o rušičce Manpack, která zachraňuje vojákům na misích život a vojáci je používají v Afghánistánu. Prakticky vojáci předvedli a vysvětlili, jak funguje rušička, když se vypne signál mobilních telefonů  a současně wifi připojení a jak může být deaktivován  výbušný systém, který je nastražený na vojáky.

Velmi poutavé bylo vyprávění nadporučíka Petra Kotáska o zahraniční misi v Afghánistánu, kdy žáci se mohli seznámit se životem na základně a slyšet a vidět, jak to chodí na misi v zahraničí a jakou významnou roli hrají vojáci  na českých základnách.

Součástí projektu byla prezentace absolventa Vojenské střední školy Ministerstva obrany z Moravské Třebové, které nabízí atraktivní středoškolské studium, kde absolventi mají možnost širokého uplatnění v civilních institucích a firmách.

Celý projekt POKOS byl velmi odborný, erudovaný, kvalitní. Celý program byl prezentován formou učení prostřednictvím zážitků. Věříme, že speciální výukové hodiny budou kladně hodnoceny nejen žáky, ale i pedagogy a povedou ke zlepšení chodu školy.